donderdag 25 april 2013

De Kooza verhuis

Binnenkort slaat Cirque du Soleil met de show Kooza z’n tenten op in het Noord-Spaanse Bilbao. Daarna is het de beurt aan Knokke-Heist. De verhuis van de show is een “logistieke nachtmerrie” zegt pr-verantwoordelijke Adrian Gonzalez-Ibbitson. Het gaat om 10.000 ton materialen die aan boord van 70 trailers naar een nieuwe bestemming moeten. De artiesten zelf mogen slechts een drietal koffers meesturen met de verhuis. Hebben ze meer bezittingen dan moeten ze daar zelf voor opdraaien. Ook de verhuis van het hele Kooza showgebeuren naar Knokke-Heist gebeurt via de weg. En dat niettegenstaande het feit dat er met de vrachtveren van Transfennica een directe verbinding bestaat tussen Bilbao en Zeebrugge (!).  Volgens Adrian Gonzalez maakt Kooza bij voorkeur gebruik van wegtransport. Enkel als tussen continenten wordt verhuisd neemt men z'n toevlucht tot schepen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als men met de show in de toekomst Brazilië wil aandoen.  In Knokke zal de hele infrastructuur van Cirque du Soleil worden opgeslagen op het tegenwoordige evenemententerrein vlakbij het station. De grote witte kathedraaltent van Kooza zal echter voorbij de Aldi een plaats krijgen, dus veel verder naar achter dan bij Cavalia het geval was. Waar precies Kooza zal verrijzen kan men op het bijgevoegde kaartje bekijken. 

Je kan nu boeken voor de voorstellingen in Knokke-Heist:
http://www.cirquedusoleil.com/nl/shows/kooza/tickets/knokke.aspx